Lenka BOŤCHOVÁ

vědomý pohyb na principu Feldenkraisovy metody

Mgr. Lenka Boťchová pracuje jako registrovaný fyzioterapeut od roku 2009 a kombinuje v terapii zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe.

Pracuje jako fyzioterapeutka v CKP Dobřichovice se všemi věkovými kategoriemi pacientů. V terapii i prevenci používá prvky cvičení s uvědoměním těla na principu Feldenkraisovy® metody (FM)  už řadu let. S tímto učením se seznamovala a postupně ho zažívala a trénovala sama na sobě. Momentálně je ve výcviku FM, kde se učí, jak je možné znovu najít radost z objevování vlastního těla a jeho spontánního pohybu.

Ve své praxi využívá nejvíce zákonitostí vývojové kineziologie v konceptu DNS podle prof. Koláře, funkčního přístupu dle prof. K. Lewita a Bc. C. H. Lewitové,  prvky metody L. Mojžíšové.

S pacienty pracuje individuálně psychosomatickým přístupem v kontextu jejich stonání vedle somatických příznaků, zohledňuje zázemí rodiny, práci, bydlení, tím se snaží odkrýt příčinu jejich obtíží  a společně je řešit. Motivuje je ke spolupráci, zodpovědnosti za terapeutický výsledek, případně nabídne kolegy z dalších oborů. Učí je relaxaci a práci se stresem, který může hrát při vzniku funkčních poruch významnou roli.

Vede skupinové cvičení Vědomý pohyb.

 

Vzdělání: 2. Lékařská fakulta UK. Po třech letech studia Všeobecného lékařství přestup na obor Fyzioterapie nejdříve bakalářský, poté následný magisterský obor.

Certifikované kursy:     

  • Metoda dle L. Mojžíšové
  • Metoda Dynamické neuromuskulární stabilizace DNS dle prof. Koláře
  • Vojtova metoda
  • Ve výcviku Feldenkraisovy metody (probíhá 2018-2022) - Feldenkrais® Training Prague 1, akreditovaný výcvik poprvé v České republice
  • Kursy Funkčního přístupu dle C. H. Lewitové Hermachové

>> zpět na LEKTORKY