Martina SLABÁ

taiji a taiji s vějířem

K taiji jsem se dostala již v necelých 13 letech, pouhou shodou okolností. Poté, co jsem ze zdravotních důvodů opustila tanec. To však nijak neutlumilo mou touhu po pohybu. Jediným sportem, který mi lékař dovolil, bylo právě taiji, které tou dobou cvičila i má sestra.

Po několika hodinách cvičení mě taiji doslova uchvátilo. Začala jsem cvičit pravidelně a často, protože mě cvičení naplňovalo. Po dvou letech jsem se začala účastnit národních soutěží, postupně po několika dalších letech i soutěží mezinárodních. Účasti na soutěžích mi umožnili poznat mnoho lidí, kteří se taiji věnují na vysoké úrovni. Tyto soutěže a rozhovory pro mě byly obrovským obohacením, motivací a inspirací k dalšímu cvičení. Kromě cvičení taiji se věnuji také studiu na vysoké škole v Praze. Během studia je pro mě taiji světlým bodem, chvílí kdy nemyslím na nic jiného než na to, co dělám.

To, co provází „mé taiji“ je hravost, nadšení a radost z toho, co dělám. Cvičením taiji jsem objevila novou cestou, jak přistupovat k sobě samotné, i ostatním lidem. Propojením pohybu, dechu a mysli můžeme dosáhnout obrovského vnitřního pokroku.

Doposavad největší inspirací mi byl měsíční poznávací pobyt v Číně, který jsem absolvovala v roce 2009, kdy jsem dva týdny strávila v malé vesničce Chenjiagou, kolébce taiji.

Učím taiji pod školou bojových umění s názvem Oheň a Voda v Berouně.

Absolvované kurzy:

  • Rozhodcovský kurz na wushu – Česká federace wushu
  • Trenérský kurz Wushu: Wushu instruktor – taiji
  • Trenérský kurz a rozhodčí licenční třídy „B“, FTVS UK – v průběhu
  • Měsíční poznávací pobyt v Číně (2009)

Nejvyšší dosažené výsledky:

  • 3. místo na mistrovství světa v Číně (2012)
  • Mistryně Evropy (2011,2013)
  • Otevřené mistrovství Evropy 2012 6 medailí (3 první a 3 druhá místa)

Martina na mistrovství světa VIDEO

Více informací o Martině na www.martinaslaba.cz

>> zpět na LEKTORKY