TČM, léčba traumatu a stresu SOMATIC EXPERIENCING, SHIATSU

Bc. Klára Pramenná

 • TČM - Tradiční čínská medicína 
 • Léčba traumatu a stresu SOMATIC EXPERIENCING
 • Japonská masáž SHIATSU

Telefon: 775 234 516, e-mail: cistypramen@email.cz

Stránky: www.somatic-experiencing-kp.webnode.czwww.cinskamedicinaberoun.webnode.cz

Ráda Vám poradím a pomohu s Vašimi zdravotními problémy i osobními výzvami, a společně tak najdeme pramen zdraví v každém z nás.

 • Jsem bakalářkou Humanitní vzdělanosti při FF UK, 1998.
 • Praktikem TČM Tradiční čínské medicíny a Tui-na masáží, 2009-2012 na Institutu TČM v Praze, účastnicí 2 měsíční stáže v Číně v nemocnicích v Tai Yuanu v provincii Shan Xi, 2015.
 • Praktikem metody SOMATIC EXPERIENCING , která je jedním z nejefektivnějších nástrojů na léčení traumatu a stresu, 2014-2017 u Institut fur Neuro Tracking (Německo) .
 • Absolvovala jsem semináře Dynamiky Traumatu, Trauma ve vztazích, Trauma a závislosti u švýcarského terapeuta Andreho Jackometa, seminář Práce s traumatem u dětí, SE for Kids u Maggie Kline.
 • Jsem účastnicí výcviku masáží Shiatsu na Darja Shiatsu school - tradiční japonská masáž pracující se systémem akupunkturních drah na základě teorie TČM, 2013-2015.
 • Kurzu Sportovních a rekondičních masáží, 2016, kurzu fonoforézy u Inge Schubert - tónová akupunktura, 2015.
 • A kurzu Esenciálního léčení u Gaia Mihaela Zipfa, při němž celé tělo i mysl relaxuje v bezpečném prostoru, nervový systém se harmonizuje a rozpouští se staré nevědomé vzorce, které nám bránily prožívat krásu a radost v právě přítomném okamžiku života, 2009.

LÉČBA TRAUMATU a stresu SOMATIC EXPERIENCING (Somatické prožívání)

Jedná se o "jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu podle Petera A. Levina PhD. vyučovaný po celém světě. Somatické prožívání není psychoterapeutická metoda, ale velmi specifická práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu."

SE® obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

O metodě Somatic Experiencing®:

 • unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
 • vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
 • nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějším životem
 • učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
 • podporuje uvolnění posttraumatického stresu

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA (TČM)

Poradenství – základem TČM je diagnostika pohovorem, z jazyka a pulzu. Následuje bylinná terapie, ovlivňování akupunkturních drah a bodů, čínská masáž Tui-na, zdravé stravování podle 5-ti elementů a principů TČM, psychosomatický přístup. TČM je vhodná při jakýchkoli psychických či fyzických potížích jako jsou např.: bolestivé stavy, dýchací, trávicí, urologické, kožní, gynekologické potíže či celkové poruchy např. imunity, únava, nespavost atd. Více o TČM naleznete na www.cinskamedicinaberoun.webnode.cz.

 

JAPONSKÁ MASÁŽ SHIATSU a FONOFORÉZA 

Harmonizuje psychickou i fyzickou rovnováhu v těle člověka a uvolňuje přirozené proudění Qi (životní síly), ovlivňuje akupunkturní dráhy a body podle principů TČM, podchycuje nerovnováhu ještě dříve než se projeví ve fyzické rovině v podobě nemoci, vylepšuje a preventivně udržuje zdraví.

Tónová akupunktura neboli fonoforéza je druh terapie, kdy se na akupunkturní body přikládají vibrační vidlice. Těmito vibračními vidlicemi tzv. ladičkami se jemně odbourávají blokády energetické, nervové i svalové. Fonoforéza může být velkým pomocníkem při léčbě bolavých zad, kloubů a migrén. Vibrace urychluje léčebný proces a nastolení energetické rovnováhy.

Moje cesta

Láska k přírodě, k přirozenému životním stylu a touha po klidu a jednoduchosti mě jednoho dne odvedla z ruchu velkoměsta do malé vesničky nedaleko Berouna do bezprostřední blízkosti křivoklátských lesů. Kromě toho mě již od dětství přitahovalo duchovní sebezkoumání, které je spolu s přírodou mým zdrojem radosti a vyrovnanosti. Inspiraci jsem nalezla např. u manželů Tomášových, Ramany Maharšiho, Ekharta Tolleho, Moojiho a v poslední době i u ženských učitelek jako je např. Matka Meera a Marcelka z hor. Pravdou ale zůstává, že tu naší jedinečnou inspiraci si každý neseme stále v sobě, neboť jí stále jsme.

S přibývajícími roky a objevujícími se zdravotními problémy mi však začalo docházet, že v pocitu klidu a vyrovnanosti hraje důležitou roli zdravé tělo. A tak začala má dráha léčení.

Během studia (2009 – 2012) Tradiční čínské medicíny v Praze jsem se dozvěděla, že nedostatek v dráze každého orgánu ovlivňuje konkrétní emoci (např. Plíce - smutek) a tím i naší momentální náladu. A naopak doplněním (např. krve Jater) podpoříme kromě fyzické stránky také psychickou odolnost a vyrovnanost. Objevila jsem spoustu přírodních čínských bylin, které bez vedlejších účinků dokáží harmonizovat konkrétní dráhy (tudíž působí přímo na centrum potíží), a tím nemoc efektivně a v krátké době léčí. Např. na častý zánět průdušek, který může velmi potrápit malé děti, nemázápadní medicína efektivní léky, a nemoc (pokud není řádně vyležena) může skončit zápalem plic. Naopak čínská medicína tuto potíž léčí efektivně bylinami během max.1 týdne a dítě pocítí okamžitou úlevu dýchacích cest. 

Potvrzuje se mi psychosomatická souvislost nemocí s naším právě probíhajícím životem, a proto považuji cílevědomé konání klienta za účelem vyléčení své nemoci za nezbytné pro udržení zdraví. Často je třeba podívat se na svůj život z jiného úhlu či změnit své zaběhané avšak neprospívající zvyky.

Své znalosti akupunkturních drah a bodů jsem si v letech 2013 – 2015 dále prohloubila a zjemnila výcvikem Shiatsu (japonská masáž vycházející z Tradiční čínské medicíny) v Darja Shiatsu Shool. Jsem nadšená její úžasnou schopností doplňovat jednotlivé akupunkturní body, dráhy a orgány neinvazivním způsobem pouze působením tlaku prstů a váhy těla, díky čemuž dochází k diametrálnímu zlepšení psychické rovnováhy a uvolnění přirozeného proudění Qi (životní síly) v těle. Dobrá nálada a vyrovnanost, klid a soustředění se na přítomný okamžik, dokud trvá, nastartuje samoozdravný proces v těle. Všem, kdo mají zájem o preventivní udržování zdraví a tělesné i psychické rovnováhy a harmonie, musím masáž Shiatsu vřele doporučit.

 

 

Mým současným největším koníčkem a láskou je kromě mých dvou krásných dětí a výše uvedených činností především metoda Somatic Experiencing (SE), jejíž obrovské ozdravné účinky sama zakouším a vřele ráda Vám je také zprostředkuji.  Somatické prožívání je přístup k traumatu využívající uvědomování si vlastního těla vyučovaný po celém světě. Je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe Dr. Petera Levina. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu. Jedná se i o běžné stresové situace, kterých si každý v životě zažijeme mnoho. I ty ovlivňují náš život nevídanou silou. Např. nevědomou tendencí opakovat stále stejná schémata chování, ačkoliv jsou pro nás nevýhodná, tendencí vytvářet opakující se životní situace, ve kterých se necítíme dobře. Kroky ven z tohoto bludného kruhu Vás může provést právě SE.

Za všechny výše uvedené zážitky a příležitosti v sebeobjevování a léčení jsem svému životu a lidem, kteří mě jimi provázejí, velmi vděčná. Život je mi velkým inspirujícím dobrodružstvím.

A nyní bych se i s Vámi ráda podělila o svoje zkušenosti a praxi jak v Tradiční čínské medicíně, tak léčbu traumatu Somatic Experiencing (SE). Také poradím s principy zdravého stravování dle TČM či můžeme využít hlubokou relaxaci Esenciálního léčení a léčivé účinky masáže Shiatsu.

Jsem členkou České asociace praktikantů metody Somatic Experiencing a Komory Tradiční čínské medicíny.

Odkazy: http://somatic-experiencing.cz/   

              https://www.komoratcm.cz/ 

CENÍK

Vstupní vyšetření TČM 120 minut 1.000,- Kč
Konzultace fytoterapie a dietetiky 30 minut 250,- Kč
Ovlivňování drah - práce s akupunkturními body 60 minut 500,- Kč
Léčba traumatu Somatic experiencing 60-80 min. 600,- Kč
Esenciální léčení 60 minut 500,- Kč
1. masáž SHIATSU s fonoforézou včetně diagnostiky TČM 120 minut 800,- Kč
Další masáž SHIATSU s fonoforézou  90 minut 700,- Kč
(cena pro klienty v tíživé finanční situaci dle dohody)