Putování krajinami duše

Kateřina Saeki

Telefon: 605 308 770 | E-mail: katerina@prekrocit-prah.cz | Stránky: www.prekrocit-prah.cz

Od října 2018 bude Kateřina působit v krásném zázemí na Svaté (adresu naleznete na jejích stránkách).

Cesta k nalezení své vnitřní síly v přírodě

Zde v YOGAWAY začínáme prvním setkáním naše Putování krajinami duše, tedy vnitřní duševní práci, která pokračuje v přírodě. Přírodní vlivy a aktuální projevy počasí mají schopnost podpořit odhalení toho, co momentálně potřebujeme znát pro svůj další posun. Naším cílem zde je znovu objevit svou sílu, díky které dokážeme pak naše životy žít více v souladu s naší pravou podstatou, tedy svobodněji a opravdověji. Nicméně hledání této síly je dobrodružstvím s mnoha nástrahami.

Překročit práh, opustit svou komfortní zónu nabrat svou sílu zpět. Vydat se do hor i údolí, stinných lesů i na sluncem ozářené louky. Ponořit se do přítmí neznámého v nás, nechat ze sebe deštěm smýt prach toho, co již nefunguje, ucítit vzedmutí vlastní síly, když nápor větrů rozvíří vlasy a okolní stromy si šeptem předávají zprávy. Zde v přírodě se rodí nové příležitosti pro uzdravení našich vyčerpaných těl, našich neustále po něčem toužících duší. Zde v přírodě znovu navazujeme vztah se svou skutečnou silou, zde v přírodě stojíme tváří v tvář svým strachům, zde v přírodě vidíme za ozářenou siluetou i svůj stín. Ta největší výzva v životě přijmout vše, čím jsme, chceme i nechceme být a pečovat o své já se skutečnou láskou, se rodí přímo tady uprostřed lesů. Pro nás to není jen dobrodružství ale nezbytnost opustit vše, co známe pro to neznámé, kde se skrývají příčiny naší bolesti i utrpení. Tato zkušenost uzdravuje nás, posiluje naše životy a vnáší do nich radost. Provázím i vás na této cestě s radostí i soucitem a hlavně se skutečným přijetím vás takových, jací skutečně jste.

Kateřina Saeki

Mou vášní je být přítomna zrodu síly a pocitu vlastní hodnoty v lidech, které provázím. Dar pro vás, ale i pro mne. Zde v těchto chvílích se cítím nejživěji. Proto jsem se stala průvodcem. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem pocítila jakousi ryzí skutečnost - nezpochybnitelnou a opakovaně se hlásící o mou pozornost - tedy fakt, že dokážu žít harmonicky jedině v každodenním kontaktu s přírodou. Toto volání se opakovalo a bylo stále hlasitější. A tak jsem nakonec poslechla. Skočila jsem už po několikáté rovnou do obří nejistoty ale s neoblomnou důvěrou v oprávněnost následovat volání své duše.

Má cesta k provázení krajinami duše začala již v dětství, kdy jsem si hrála uprostřed lesů, svobodná a šťastná jsem tam čerpala svou sílu. Nicméně volání duše zpět k přírodě jsem si povšimla až na mé první japonské cestě.

V Japonsku jsem celkem strávila 4 roky, věnovala jsem se studiu japonské literatury, bojovým uměním, ale hlavně jsem následovala hlasy míst, která mě k sobě volala. Často jsem se ocitala v divoké neprostupné přírodě, která stala dějištěm mého setkávání s vlastními strachy. Každé toto putování otevíralo další zdroje síly. Na duševní i tělesné úrovni. Přesto to byla cesta v samotě. Po návratu do Čech jsem se stala HR poradkyní a tlumočnicí v japonské společnosti – období dalších 4 let, které mne uvedli do jemné podstaty dynamiky mezilidských vztahů se všemi emocemi, balancováním a diplomacií.

Tyto zkušenosti opřené o dnes již známé a rozšířené koncepty Soulcraft Billa Plotkina, Vision Quest nebo Naturterapie manželů Oosting, přináším nyní sem do Křivoklátských lesů. Vítám i vás.

 

Ceník

Putování krajinami duše - 90 min - 1250 Kč

Zde v YOGAWAY pravidelně středy odpoledne. Více o Putování krajinami duše a projektu Překročit práh zde: www.prekrocit-prah.cz