TIBETSKÁ MASÁŽ ZVUKEM

Lada Čubová

Telefon: 733 363 945 | e-mail: lada.s@centrum.cz

Délka procedury: 90 minut | Cena procedury: 550,- Kč

Jedná se o specifický typ "masáže", kdy je přímo na tělo klienta pokládána tibetská zpívající mísa, která se specifickým způsobem rozezvučí. Postupně je tak rozvibrováno a prozvučeno celé tělo klienta, který plně oblečený leží na břiše. Během procedury dochází k naprostému uvolnění psychickému a fyzickému, díky kterému je navozen stav hluboké relaxace. To umožňuje dostat se do kontaktu s vlastní intuicí a podporuje schopnosti rozvíjet sebejistotu a sebedůvěru.

Na člověka má blahodárný vliv jak uklidňující zvuk tibetské mísy, který je plný alikvótních tónů, tak i jemná vibrace, která je díky buňkám přenášena do celého těla.

„Zvukové vlny se tak tělem šíří, jako soustředné vlny po hladině vyvolané hozením kamene do vody ve stále větších kruzích. Čistí se tak krev, masírují svaly, orgány a dokonce i kosti. Zároveň se tímto způsobem navozuje hluboká relaxace a orgány se harmonizují a energizují. Všech těch více než 100 biliónů buněk, které jsou stavebním materiálem lidského těla, tak dostává jemnou buněčnou masáž. Vibrace tibetských mís jsou dostatečně klidné na to, aby ztišili nervový systém a zároveň dostatečně silné, aby pronikly hluboko do těla a prostoupily i kostmi. Vibrace proniknou až do míst, kam byste se s rukou a prsty nikdy nedostali a navozují tak léčení, kterého byste jinou cestou jen velice těžko dosáhli.“ 1

Jedná se o velmi jemnou proceduru, její účinky jsou však velmi hluboké. Díky léčivému zvuku tibetské mísy plné alikvótních tónů dochází k relaxaci, uvolnění, zklidnění. Tělo na tuto pozitivní vnitřní vibraci reaguje nejen uvolněním, ale i postupným vyplavováním nečistot a uvolňováním a rozpouštěním různých bloků a tenzí v těle i mysli.

Tento typ zvukové terapie je přirozená forma odpočinku a načerpání nových sil pro dnešního člověka obklopeného různými hlasitými zvuky a ruchy, stejně tak všudypřítomným stresem a tlakem okolí.

 

Pozitivní účinky

 • uvolnění a relaxace,
 • navození psychického klidu a harmonie,
 • pozitivní vliv na vnímání sebe sama, rozvíjí kreativní schopnosti, probouzí intuici,
 • masírování a harmonizace buněk v těle,
 • vyplavování nečistot z těla,
 • jemná detoxikace vnitřních orgánů, čištění krve a ostatních tělesných tekutin,
 • uvolnění psychických a fyzických bloků a tenzí,
 • podpoření přirozeného sebeuzdravujícího procesu lidského těla.

Kontraindikace

 • těhotenství,
 • diagnostikovaná deprese,
 • epilepsie,
 • kardiostimulátor.

Má cesta

Technika tohoto typu masáže mi byla předána Františkem Horváthem, který se učil u Dr. Lobsang Dhondup Tsanga v severoindickém městě Dharamsala. Práci s tibetskými mísami se více věnuji od roku 2005, kdy jsem se zúčastnila kurzu u muzikoterapeuta a spisovatele Vlastimila Marka. Tibetskými mísami jsem okouzlena v pravém slova smyslu. Věřím v pozitivní sílu a ohromnou moc zvuku a hudby v lidském životě. Učení o účincích zpěvu, našeho vlastního hlasu a zvuku plně odpovídá mému vnitřnímu pocitu. Do dnešního dne jsem těmito účinky stále uchvácena. Vychází to z mého osobního prožitku a zkušenosti, kdy se nejen vědomě věnuji práci s hudebními nástroji s terapeutickými účinky, ale i se snažím zprostředkovat tuto zkušenost ostatním zájemcům. V Městské knihovně Beroun a jurtě Lesního klubu Studánka pořádám setkání s alikvótním zpěvem, zpěvem manter, hlasovými technikami, ale i workshopy práce s tibetskými mísami a poslechové koncerty.

1 https://www.kouzlozvuku.cz/mas-zvukem