KURZY

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA se Štěpánkou Vágnerovou

Toužíte po vnitřním klidu a harmonii? Uvědomujte si nesprávné držení těla? Snažíte se vyřešit bolavá záda a klouby, ale běžná cvičení a rehabilitace vám nepomáhají? Vnímáte, že vás stále něco žene kupředu a nejste schopni se ani na chvíli zastavit a být jen sami se sebou? Cítíte neustálý vnitřní neklid?

Náš fyzický postoj vyjadřuje i náš životní postoj. Fyzické nastavení jde ruku v ruce s duševním. Kurz jógové terapie přistupuje ke každé bytosti celostně.

Pomocí jemných cviků vycházejících z vývojové kineziologie připomenete svému tělu, jak zapínat opory v periferiích a rovnat tak páteř. Probudíte-li své končetiny, získáte opory nejen v nich, ale i v životě samotném. Jógová terapie přináší lepší uvědomování si vlastního těla a jeho správného držení. Umožňuje osvojit si výhodnější vzorce pohybu, myšlení i prožívání vlastního bytí. S oblibou říkám, že na lekcích "formátujeme naše disky". Hluboko v našem nitru přepisujeme staré programy, což přináší dlouhodobé účinky.

Vydejte se na cestu k vnitřní harmonii. Už se na vás moc těším!

Štěpánka

Pozn.: Zde se můžete v referencích dočíst, jak jógová terapie pomohla ostatním :-)

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA se Stáňou Drahuskou

Na lekcích se snažím o individuální přístup, co nejpřesnější nastavení a procitění pozice.

Cvičíme v malých skupinkách v pomalém tempu s ohledem na možnosti každého jednotlivce.
Každý nový den, každý nový klient jsou pro mě velkou zkušeností. Vážím si této možnosti a těším se na budoucnost...

Stáňa

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA s Bárou s Bárou Sechovcovou

Své lekce vedu v pomalejším tempu, nečekejte u mě žádné krkolomné ásany, spíše takovou jógovou přípravku, hledání opor pro napřímení páteře a odstraňování nefunkčních pohybových vzorců z našeho každodenního života. Zařazuji i oční jógu (všichni koukáme  do počítače a i naše oči si zaslouží trochu potrénovat) a dechové techniky.

Těším se na vás,

Bára

Skupinové cvičení FELDENKRAISOVY METODY - pohybem k sebeuvědomění s Lenkou Boťchovou

Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu, dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Pomůže tak, přistupovat k sobě citlivěji - lépe si naslouchat. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou.

Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, hledají funkční cestu pracovního přístupu ke zlepšení kvality života, nebo působí v oblasti pedagogiky, protože jim může sloužit k podpoře dětí se speciálními potřebami (např. vývojové, neurologické).

Od doby, kdy jsme se naučili chodit, běhat, sedět či hrát na hudební nástroj, používáme k těmto činnostem svébytné a značně stereotypní pohybové vzorce. Způsob provádění určitého pohybu, který se dlouho a neměnně opakuje, se může podílet na vzniku bolestí pohybového systému. Svaly a tkáně lidského těla mají svou vlastní paměť. Z „mapy těla“ můžeme vyčíst úrazy, stejně jako specifika toho či jiného sportu, případně důsledky zátěže ze zaměstnání. Pohybové chování může být také formováno našimi podvědomými reakcemi na strach či jinou formu stresu.

Cvičení je bez pohybového omezení a probíhá na zemi na karimatce. Cvičení se mohou zúčastnit ženy i muži, mladí sportovci, ale i senioři. Slouží k zlepšení svalové koordinace, a tím pomůže i od dlouhotrvajících bolestí.

Lekce na sebe nijak nenavazují, proto je možné je navštěvovat jednotlivě.

Vyzkoušíte si, jak pohyb provádíte, jak si ho můžete uvědomit a jak své pohybové stereotypy měnit. Na „vlastní kůži“ zažijete, jak obtížné může být uvědomění si jednotlivých částí těla. Podpoříte jejich funkční spolupráci a pracovat budete také s uvědoměním si důležitosti dechu. Tím vším můžete získat větší lehkost ve svých pohybech, větší radost z nich a naučíte se lépe odbourat stres a kvalitně relaxovat.

AŠTANGA JÓGA s Monikou Slabou

Aštanga jóga je dynamickou formou jógy, která využívá propojení dechu a pohybu (vinyasa). Cvičí se v předem daných sestavách, které protáhnou a posílí tělo.

Dech určuje výdrž v jednotlivých ásánách, vede pohyb z jedné ásány do druhé. Použitím speciální dechové techniky skrze zataženou hlasivkovou štěrbinu (dech udžají) dochází k zahřívání těla. Uzavřením energetických zámků (bandhy) se vytvořená energie kumuluje a dochází k pocení a detoxikaci organismu.

Střídání předklonů, záklonů, úklonů a rotací aktivuje srdce. To pumpuje dechem okysličenou krev do svalů a orgánů, vyživuje je a omlazuje. Podobně rozproudění lymfy odnáší z těla nečistoty a zvyšuje imunitu. Pružná páteř přispívá ke zkvalitnění nervových vzruchů mezi mozkem, míchou, svaly a orgány.

Stálost sestavy dovoluje jogínovi ásány i přechody mezi nimi zautomatizovat. V průběhu cvičení se tak stále více prohlubuje koncentrace mysli na dech, bandhy a směr pohledu očí (drišti). Tím dochází k hlubokému zvnitřnění, cvičení se postupně stává meditací v pohybu, vede k sebepoznání, prohlubuje vnímání při lekci i v běžném životě.

Kurz je vhodný pro středně až mírně pokročilé, mohou ho však navštěvovat i začátečníci. Je jedno, zda je vám dvacet let či šedesát. Do sestavy zařazuji i jednoduché modifikace, při provádění ásán jemně asistuji. Každý respektuje hranice svého těla, ty se pravidelnou praxí postupně posouvají.

Moc se na vás těším a doufám, že se nám společně podaří krásné kouzlo yogy sdílet :) Monika

HATHA JÓGA S PRVKY JÓGOVÉ TERAPIE s Martinou Tomáškovou

Mám ráda plynulost, a tak i mé hodiny hatha jógy jsou plynulé. Celá lekce je vedená, to znamená, že celou dobu Vás provázím slovem, kde říkám, co máte dělat a jak. Také s Vámi cvičím a jemně doupravuji Vaši pozici, abyste poznali správný postoj a držení těla. Úvod hodiny zaměřuji na relaxaci a uvědomění si svého dechu a odpojení myšlenek od všední reality. Následuje protažení a posílení těla pomocí hlubokých vnitřních svalů. Toto je pro mne důležitá část hodiny. Posilujeme správným postojem, správným umístěním nohou, rukou, abychom posílili ochablé partie těla, které potřebujeme při ásanách, ale i v běžném životě. Pokud není tělo připraveno, není možné být v ásaně uvolněně. Ásana je uvolněná pozice, a tak pokud v pozici zatínáte zuby, máte stažený obličej, soustředíte veškerou svou pozornost jen k tomu, abyste v pozici vydrželi, není to správně. Posílením hlubokého svalstva a správným nácvikem postoje si budete moci užít ásany, které budeme spolu cvičit. Závěr hodiny končím opět relaxací.

Moje lekce jógy jsou neustálým vývojem mých zkušeností a posbíraných vědomostí, které ráda předávám.

Těším se na společné jógování, Martina

SPIRÁLNÍ JÓGA s Janou Beránkovou

Spirální jóga má základ v tradiční škole B.K.S. Iyengara a je obohacena spirálními principy a poznatky o fasciích. Ke správnému provedení ásan využívám pomůcky (pásky, bloky, overbally), které pomáhají začátečníkům provést pozice bez zbytečného přetěžování a pokročilí studenti s nimi mohou prožít účinky ásan ještě intenzivněji. 

Zaměřuje se na zpružnění a zpevnění páteře a velkých kloubů, tím zlepšuje celkové držení těla. Při pravidelném cvičení pomáhá ulevit od bolestí zad i dalších kloubů. Také zklidňuje mysl, zlepšuje koncentraci a vnímání našeho vlastního těla, tím přispívá k celkovému tělesnému i duševnímu uvolnění. Je vhodná pro začátečníky i pokročilejší, nebo jako doplněk a kompenzace pro sportovce.

TRADIČNÍ HATHA JÓGA s Lucií Meera Ji

"Je čas převzít za sebe a své zdraví zodpovědnost" - Lucie Meera Ji

Ve světe kde není budoucnost pod kontrolou a jistota je pouhou iluzí, je neuvážené dále ignorovat pravý zdroj veškerého poznání/jednání, kterým je duše - podstata každého člověka. Tak pusť ji opět ke kormidlu. A přijď se na tu svou naladit. Obrátit se na její moudrost. Ponořit se do ticha. Napojit na pramen své životní síly - vše obsahující dech. S každým nádechem a výdechem trpělivě pozorovat, co se v tobě děje. Objevovat. Rozpouštět napětí. Zcitlivět. Naslouchat tomu jemnému, skrytému vnitřnímu hlasu. Učit se rozumět jazyku těla. Respektovat a ctít chrám ve kterým přebývá. Být si sebe-víc-vědom. V čase TEĎ A na místě TADY .

Ovládni své tělo a mysl. Vybuduj si k nim zdravý vztah. Obnov své lidské hodnoty. Pěstuj sebe-důvěru. A získej tak zpět svou moc. Soustředěnost. Vyrovnanost. Jasnost. Vitalitu. Autenticitu. 

Jak?: Nekonáním - umožňováním věcem se přirozeně udát. Čím?: Meditací. Relaxací. Dechovýma a očistnými technikami. Asánami. Mudrami. Bandhami. Mantrami. A to komplexně v duchu tradiční jógy.

Vhodné pro naprosté začátečníky, i pokročilejší aspiranty jógy.

Těším se na Vás, Lucie Meera Ji

PILATES s prvky Ludmily Mojžíšové s Míšou Tůmovou

Kurz je zaměřen pro ženy toužící otěhotnět, ženy s bolestivou či nepravidelnou menstruací, endometriózou, pro ženy, které mají bolesti zad a páteře. Na kurzu se budou učit prvky z cviků dle metodiky Ludmily Mojžíšové, cviky na protažení kyčlí, harmonizaci pánevního dna a celkové posílení pánevní a bederní oblasti. Důraz bude kladen na pomalé a správné dýchání a na správné provedení daných cviků. Lektorka se zaměřuje na cvičení pro ženy a dívky, které touží otěhotnět, či podstupují umělé oplodnění, cvičení je vhodné proti inkontinenci, či pro zvýšení sexuální slasti.

Kurz není vhodný pro ženy, které jsou v 1. až 3. trimestru těhotenství. Pokud je žena v procesu umělého oplodnění je nutné na to lektorku upozornit před začátkem lekce.

Těším se na Vás, Míša

JIN JÓGA s Lucií Obermannovou

Lekce jsou zaměřeny primárně na propojení dechu s přirozeným rytmem těla. Zaměřuji se na uvolnění těla, lehkou výdrž v pozici a na celkové protažení těla. Ráda propojuji jin jógou i s prvky z ashtanga jógy. Důraz dávám na vědomé vnímání těla. Neustále nacházím novou inspiraci. Věřím, že každý máme své tempo a v pozici se nacházíme přesně tam, kde je to pro tělo přirozené.

Těším se na vás, Lucie

LOONA DANCE s Katarinou Bukovini

Loona dance je prožitkový taneční koncept, také ho lze nazvat tancem dělohy (lůna), je tancem Luny nebo i Chrámovým tancem. Během tančení je kladen velký důraz koncentrace na svou pánev (náš alchymický kotel, grál), na dělohu (ženské centrum síly, tvořivosti, instinktivní intuice), na své pocity (kontakt se srdcem) a přítomnost (být vědomím v těle, ne v hlavě). Pomáhají nám k tomu taneční hry, jednoduché opakované pohyby - monopohyby, které rozvíjí pravou hemisféru, uvádí nás do relaxace, klidu, svého středu a směřují nás k pozornosti do sebe, svého těla, k vnímání sebe sama a svých vnitřních pocitů, které při tanci prožíváme, také nás spojuje se svým vnitřním vedením - intuicí. Je to meditace tancem.

Tímto tanečním konceptem pracujeme zároveň na 4 rovinách. Posilujeme a zvědomujeme fyzickou rovinu (svaly, tělo), energetickou rovinu (životní síla), uvolňujeme či harmonizujeme rovinu emoční / duševní a čistíme, uvolňujeme mentální (mysl).

ZPÍVÁNÍ PRO TĚLO I DUŠI s Aničkou Noskovou

Nikdy jste nezpívali? Myslíte si, že neumíte zpívat, avšak toužíte po zpívání? Pak jsou tyto večery pro vás to pravé ořechové. Odhalte zázrak svého hlasu s Aničkou Noskovou, která se zabývá zpěvem a jeho vlivem na zdraví, tělo i duši, a na lidské společenství.

Tento koníček se pro Aničku postupně změnil v profesi i díky vzácné možnosti studia na "Škole odhalení hlasu" v Německu. Tato metoda má tři proudy, které se  nedají úplně oddělit: školení profesionálních pěvců, pěvecká terapie, pěvecká pedagogika. Vždy však jde o odhalení zázraku lidského hlasu. Aniččinou velkou láskou je i intuitivní pedagogika (též v rámci zahraničního studia), která je kromě jiného přínosem i pro umění pěvecké improvizace.

Terapie má úžasné účinky na zdraví člověka, je možná jako hygiena a prevence (v případě vážnější nemoci pouze ve spolupráci s lékařem). Vedlejším účinkem terapie je vždy zlepšení hlasu a schopnosti zpěvu. Tempo a možnost je ovšem individuální.

"Mým hlavním zájmem je přinést živý zpěv a hudbu do každodenního života každého člověka, který má o to zájem. Nejraději pracuji s lidmi, kteří nikdy nezpívali, myslí že nemohou, avšak chtějí."

Těším se na vás, Anička

ČAKRA JÓGA s Magdalénou

Čakra jóga® je netradiční směr vycházející z tantrické energetiky a filosofie, obohacený o transpersonální paradigma. Jóga je tak v mém pojetí cestou sebezkušenosti a sebepoznání v celé komplexnosti naší existence, jak na rovině těla a jeho pohybu, tak i na rovině mysli a vědomí. Tady a teď.

Sedm velkých čaker přináší komplexní zmapování lidské existence. První čakra reflektuje naše kořeny a kontakt s elementem Země. V jejím poli se objevuje existenciální strach na své nejhlubší rovině, tématem je pak třeba právo na existenci. V pánvi pak sídlí čakra druhá, pojící se s vodním živlem. Ta přináší do našeho života emoční prožívání, vztahy či sexualitu. Jejím stinným tématem je vina (znáte ty opakující vlny, které spláchnou sebelepší pocit a zůstává po nich jen vina?). Třetí čakra v oblasti pupku je místo, kde sídlí náš vnitřní oheň, trávení fyzické i emoční. Reflektuje vztah k nám samým, naší vůli, stínem je pak agrese či sebestřednost. Srdeční čtvrtá čakra se na fyzické úrovni pojí s oblastí hrudníku a pažemi, na té emoční se pojí láskou či žalem. V oblasti krku pak sídlí pátá čakra, reflektující téma komunikace a otevřenosti, například ke své vnitřní pravdě (pokud nepodléháme lživým představám či nelžeme směrem k druhým). V oblasti třetího oka sídlí čakra šestá, přináší téma jasnosti vidění/vědění, můžeme zde při nedostatečné pozornosti podlehnout iluzím. Sedmá čakra Sahasrára je nadosobní a propojuje nás se vším, co nás přesahuje.

Čakrový systém je vzájemně propojený, navzdory populárním přesvědčením tak není vždy vhodné energii jakékoliv čakry bezhlavě posilovat - tak, jako může být tématem energetická nedostatečnost, může nás z harmonie vychylovat i to, když je čakra příliš energetizovaná (a energii tak čerpá z oslabenějšího místa v našem systému).

Praxe Čakra jógy® vychází z hatha jógy, je spíše jemnější formou obracející pozornost k našemu nitru. Vycházejíce z aktuální kondice našeho těla i ducha podporujeme praxí svou harmonickou existenci.
Nedílnou součástí každé lekce jsou i dechová cvičení (pránajáma), koncentrace či závěrečná meditace. Skupinové lekce jsou vždy vystavěny tak, abyste z nich odcházeli v co nejlepší kondici, s ohledem jak na denní dobu, tak na fázi ročního cyklu. Jinak tak bude vypadat ranní lekce v prosinci, jinak večerní uprostřed horkého léta.

 


 

KURZY, KTERÉ V TUTO CHVÍLI NEJSOU OTEVŘENY:

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE s Irenou Šorfovou

Již sedmý kurz v pořadí proběhl 25.1.2020. Nový termín zatím nebyl stanoven. Sledujte sekci Aktuality nebo se zapište na seznam zájemkyň (na mail: stepanka.vagnerova@seznam.cz).

HJT pomáhá přirozenou cestou při problémech způsobených hormonální nerovnováhou (podloženo věd. studií):

  • premenstruační syndrom (PMS), polycystické vaječníky, cysty na vaječnících,
  • neplodnost způsobená hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením pánevní oblasti
  • ztráta menstruace / ovulace, nedostatečná činnost štítné žlázy,
  • nepříjemné symptomy menopauzy (návaly, nespavost aj.),
  • osteoporóza, vypadávání vlasů, lámavé nehty,
  • deprese způsobené hormonální nerovnováhou, nerozhodnost, emocionální nestabilita.

Irena Šorfová patří k nejzkušenějším lektorkám hormonální jógy pro ženy v ČR, získala certifikát od Dinah Rodrigues v roce 2007. Je rovnež certifikovanou lektorkou Hormonální jógové terapie pro muže a pro diabetes, hatha jogy a kundalini jógy a meditací (700hrs). Své jógové lekce doplňuje relaxací s velkým symfonickým gongem. Irena učí v českém a pokud je třeba i anglickém jazyce.

Cvičení pro správný motorický vývoj s prvky jógy (5-10 let) s Janou Koubíkovou

Pojďme společně prožít pohyb radostně a plně, inspirovat se přírodou, pohybem v ní - zvířátky, rostlinami. Hledejme přirozenost v dětském pohybu, tak jak námi prostupuje od miminka a nechme se obohatit sílou jógy.

Lekce trvá 60 minut. Hodinu začínáme přivítáním v kruhu, představíme se, naladíme. Poté zahájíme cvičení pozdravem slunci, to je prvek, který praktikujeme vždy a stejně. Následuje blok ásan a cviků, sestavený pro děti tak, aby byl pro ně zajímavý a udržely koncentraci. Hrajeme si na zvířátka, stromy, živly a přitom uzpůsobuji cvičení poznatkům o vývoji dětské motoriky.

Každá lekce má své nosné téma - například "nožičky" nebo "rovnováha". Poslední fázi lekce věnujeme zklidnění, čteme si příběhy a relaxujeme.

Těším se na všechny :) Jana

DĚTSKÁ JÓGA (S ANGLIČTINOU) s Klárou Ježkovou

Nechte vaše děti ochutnat svět jógy prostřednictvím nejrůznějších her a říkanek. Nesoutěživé pojetí dětské jógy je formou hravě pojatého pohybového cvičení.

Jóga přináší dětem větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, lepší držení těla, výrazně zlepšuje koordinaci a smysl pro rovnováhu. Budeme provádět i jednoduché dechové techniky, stejně tak se děti budou učit relaxovat. Pokud jsou ásany prováděny správně, dochází k rozvoji soustředění, představivosti a tvořivosti.

Jóga pro děti pomáhá sebepoznání, učí vnitřní disciplíně a koncentraci. Jednotlivé polohy vycházejí z přirozených pohybů zvířat, cvičíme zvolna, bez švihů, pohyb je stále vědomě kontrolován. Budeme společně zdravit sluníčko, měnit se v motýlky, křičet jako lvi, vyprávět si příběhy, kreslit a mnoho dalšího. Hodiny jsou částečně vedeny v anglickém jazyce.

Na vaše ratolesti se těší čtyřnásobná maminka, Klára