KURZY

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA se Štěpánkou Vágnerovou

Toužíte po vnitřním klidu a harmonii? Uvědomujte si nesprávné držení těla? Snažíte se vyřešit bolavá záda a klouby, ale běžná cvičení a rehabilitace vám nepomáhají? Vnímáte, že vás stále něco žene kupředu a nejste schopni se ani na chvíli zastavit a být jen sami se sebou? Cítíte neustálý vnitřní neklid?

Náš fyzický postoj vyjadřuje i náš životní postoj. Fyzické nastavení jde ruku v ruce s duševním. Kurz jógové terapie přistupuje ke každé bytosti celostně.

Pomocí jemných cviků vycházejících z vývojové kineziologie připomenete svému tělu, jak zapínat opory v periferiích a rovnat tak páteř. Probudíte-li své končetiny, získáte opory nejen v nich, ale i v životě samotném. Jógová terapie přináší lepší uvědomování si vlastního těla a jeho správného držení. Umožňuje osvojit si výhodnější vzorce pohybu, myšlení i prožívání vlastního bytí. S oblibou říkám, že na lekcích "formátujeme naše disky". Hluboko v našem nitru přepisujeme staré programy, což přináší dlouhodobé účinky.

Vydejte se na cestu k vnitřní harmonii. Už se na vás moc těším!

Štěpánka

Pozn.: Zde se můžete v referencích dočíst, jak jógová terapie pomohla ostatním :-)

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA se Stáňou Drahuskou

Na lekcích se snažím o individuální přístup, co nejpřesnější nastavení a procitění pozice.

Cvičíme v malých skupinkách v pomalém tempu s ohledem na možnosti každého jednotlivce.
Každý nový den, každý nový klient jsou pro mě velkou zkušeností. Vážím si této možnosti a těším se na budoucnost...

Stáňa

JÓGOVÁ TERAPIE PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA s Bárou s Bárou Sechovcovou

Své lekce vedu v pomalejším tempu, nečekejte u mě žádné krkolomné ásany, spíše takovou jógovou přípravku, hledání opor pro napřímení páteře a odstraňování nefunkčních pohybových vzorců z našeho každodenního života. Zařazuji i oční jógu (všichni koukáme  do počítače a i naše oči si zaslouží trochu potrénovat) a dechové techniky.

Těším se na vás,

Bára

Skupinové cvičení FELDENKRAISOVY® METODY - pohybem k sebeuvědomění s Lenkou Boťchovou

Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu, dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Pomůže tak, přistupovat k sobě citlivěji - lépe si naslouchat. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou.

Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, hledají funkční cestu pracovního přístupu ke zlepšení kvality života, nebo působí v oblasti pedagogiky, protože jim může sloužit k podpoře dětí se speciálními potřebami (např. vývojové, neurologické).

Od doby, kdy jsme se naučili chodit, běhat, sedět či hrát na hudební nástroj, používáme k těmto činnostem svébytné a značně stereotypní pohybové vzorce. Způsob provádění určitého pohybu, který se dlouho a neměnně opakuje, se může podílet na vzniku bolestí pohybového systému. Svaly a tkáně lidského těla mají svou vlastní paměť. Z „mapy těla“ můžeme vyčíst úrazy, stejně jako specifika toho či jiného sportu, případně důsledky zátěže ze zaměstnání. Pohybové chování může být také formováno našimi podvědomými reakcemi na strach či jinou formu stresu.

Cvičení je bez pohybového omezení a probíhá na zemi na karimatce. Cvičení se mohou zúčastnit ženy i muži, mladí sportovci, ale i senioři. Slouží k zlepšení svalové koordinace, a tím pomůže i od dlouhotrvajících bolestí.

Lekce na sebe nijak nenavazují, proto je možné je navštěvovat jednotlivě.

Vyzkoušíte si, jak pohyb provádíte, jak si ho můžete uvědomit a jak své pohybové stereotypy měnit. Na „vlastní kůži“ zažijete, jak obtížné může být uvědomění si jednotlivých částí těla. Podpoříte jejich funkční spolupráci a pracovat budete také s uvědoměním si důležitosti dechu. Tím vším můžete získat větší lehkost ve svých pohybech, větší radost z nich a naučíte se lépe odbourat stres a kvalitně relaxovat.

Těším se na vás, Lenka

Lekce Feldenkraisovy® metody (FM) pro děti - pohybem k sebeuvědomění s Lenkou Boťchovou

Lekce umožnují dětem v jakési „pohybové laboratoři“ objevit ještě neobjevené pohybové schopnosti, radost z pohybu, tvořivost, zvědavost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění, tím překonat obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbavit se nejistoty, ulevit od celkového přetížení ze školy, kompenzovat dysbalance ze sportu či hry na hudební nástroj. Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. Primárně se vychází ze schopností a dovedností každého dítěte a ty se mu pomáhají rozvíjet. Tím se mění pohybový prožitek dítěte, které díky tomuto přístupu zažívá během lekcí např.: pocit plynutí, rozvoje, radosti z učení, aj., což vede právě výše zmíněnému rozvoji a dává možnost růstu jako (jeho) osobnosti.

Tyto lekce jsou určeny pro děti, které potřebují např.:

 • pomoci s problémy v oblasti jemné a hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace a prostorové orientace
 • podpořit v oblasti soustředění, učení, nové možnosti komunikace, řeči, či emocionálního vývoje

Má-li být učení jednoduché, efektivní a trvanlivé, tak musí probíhat pod vlivem vnitřního prožitku. Lekce jsou pro děti 5-10let (či dle individuální domluvy).

Těším se na vaše ratolesti, Lenka

AŠTANGA JÓGA s Monikou Slabou

Aštanga jóga je dynamickou formou jógy, která využívá propojení dechu a pohybu (vinyasa). Cvičí se v předem daných sestavách, které protáhnou a posílí tělo.

Dech určuje výdrž v jednotlivých ásánách, vede pohyb z jedné ásány do druhé. Použitím speciální dechové techniky skrze zataženou hlasivkovou štěrbinu (dech udžají) dochází k zahřívání těla. Uzavřením energetických zámků (bandhy) se vytvořená energie kumuluje a dochází k pocení a detoxikaci organismu.

Střídání předklonů, záklonů, úklonů a rotací aktivuje srdce. To pumpuje dechem okysličenou krev do svalů a orgánů, vyživuje je a omlazuje. Podobně rozproudění lymfy odnáší z těla nečistoty a zvyšuje imunitu. Pružná páteř přispívá ke zkvalitnění nervových vzruchů mezi mozkem, míchou, svaly a orgány.

Stálost sestavy dovoluje jogínovi ásány i přechody mezi nimi zautomatizovat. V průběhu cvičení se tak stále více prohlubuje koncentrace mysli na dech, bandhy a směr pohledu očí (drišti). Tím dochází k hlubokému zvnitřnění, cvičení se postupně stává meditací v pohybu, vede k sebepoznání, prohlubuje vnímání při lekci i v běžném životě.

Kurz je vhodný pro středně až mírně pokročilé, mohou ho však navštěvovat i začátečníci. Je jedno, zda je vám dvacet let či šedesát. Do sestavy zařazuji i jednoduché modifikace, při provádění ásán jemně asistuji. Každý respektuje hranice svého těla, ty se pravidelnou praxí postupně posouvají.

Moc se na vás těším a doufám, že se nám společně podaří krásné kouzlo yogy sdílet :) Monika

HATHA JÓGA S PRVKY JÓGOVÉ TERAPIE s Martinou Tomáškovou

Mám ráda plynulost, a tak i mé hodiny hatha jógy jsou plynulé. Celá lekce je vedená, to znamená, že celou dobu Vás provázím slovem, kde říkám, co máte dělat a jak. Také s Vámi cvičím a jemně doupravuji Vaši pozici, abyste poznali správný postoj a držení těla. Úvod hodiny zaměřuji na relaxaci a uvědomění si svého dechu a odpojení myšlenek od všední reality. Následuje protažení a posílení těla pomocí hlubokých vnitřních svalů. Toto je pro mne důležitá část hodiny. Posilujeme správným postojem, správným umístěním nohou, rukou, abychom posílili ochablé partie těla, které potřebujeme při ásanách, ale i v běžném životě. Pokud není tělo připraveno, není možné být v ásaně uvolněně. Ásana je uvolněná pozice, a tak pokud v pozici zatínáte zuby, máte stažený obličej, soustředíte veškerou svou pozornost jen k tomu, abyste v pozici vydrželi, není to správně. Posílením hlubokého svalstva a správným nácvikem postoje si budete moci užít ásany, které budeme spolu cvičit. Závěr hodiny končím opět relaxací.

Moje lekce jógy jsou neustálým vývojem mých zkušeností a posbíraných vědomostí, které ráda předávám.

Těším se na společné jógování, Martina

PILATES s Petrou Bramborovou

V mých hodinách se setkáte s pilates okořeněné principy DNS a Spirální dynamiky. Je to úžasné cítit, jak pracují břišní svaly, jak máte protažené nohy, cítit svaly podél páteře… Strašně ráda bych tu radost z pohybu předala dál. Je přece úžasné, že máte dvě ruce a dvě nohy, kterými můžete hýbat a cítit pohyb až v konečcích prstů. Asi je to mojí profesí, ale vážím si každého dne, kdy se můžu pohybovat :-)

Těším se na vás, Petra

OM CHANTING s Pavlou VaishnaviDasi Callaghanovou

POMOC LIDSTVU PROSTŘEDNICTVÍM ÓM

ÓM je univerzálním zvukem stvoření, nejvyšší a nejčistší vibrací, která existuje. OM CHANTING je bezplatná skupinová technika, která využívá transformační síly ÓM, aby aktivovala sebeharmonizující potenciál účastníků a očistila okolní prostředí v okruhu až 2 kilometrů. Úplněk účinky OM CHANTINGU zesiluje.

 • Transformujte negativitu do pozitivní energie.
 • Podpořte vaši emociální, mentální a fyzickou pohodu.
 • Vytvářejte více lásky, radosti a míru ve světě.

Tato prastará skupinová technika, zapomenuta v průběhu časů, byla znovu předána světu duchovními Mistry Paramahamsou Vishwanandou a Mahávatárem Babajim, přinášejíc tolik potřebnou podporu Zemi a lidstvu dnešní doby.

Koordinátorkou OM CHANTINGU v našem studiu je Pavla VaishnaviDasi CALLAGHANOVÁ.

ASHTANGA JÓGA s Prashantem Sethi

Ashtang jóga = Asht + Ang, Asht znamená osm a ang znamená části. Těchto osm částí jógy je:
1. Ásan - technika, jak udržet naše fyzické tělo zdravé a stabilní. To je to, co je známé jako „Asan“. Asan je tedy pozice, kterou člověk může držet po určitou dobu, zůstat uvolněný, stabilní, pohodlný a nehybný.
2. Yam - existuje pět forem Yamu. Ahimsa (Nenásilí), Satya (Pravda), Asteya (Nekrást), Brahmchary (Celibát), Aparigrah (Abstinence od lakomství).
3. Nijam - má pět částí: Čistota (vnitřní a vnější), Spokojenost, Askeze, Studium písem / introspekce, Odevzdání se Bohu.
4. Pranayam - (Prana + Yam) Pro zdravé tělo je nutností praxe Pranayam. Jednou z nejdůležitějších funkcí pránájám je přinést stabilitu mysli a zbavit nás slabosti a nemoci.
5. Pratjáhár - Vtáhnout smysly dovnitř je pratjáhár.
6. Dharna - Soustředit se na jeden bod těla je Dharna.
7. DHYAN - Meditace.
8. Samádhi - Samádhi je osmý a poslední krok jógy. Učinit tělo statické, vtáhnout smysly dovnitř a uklidnit mysl na delší dobu, splynout mysl s duší.

Existuje rčení:
Pokud milujete své tělo, cvičte „Asan“,
Pokud milujete svůj dech, pak praktikujte „Pranayam“,
Pokud milujete svou duši, pak „meditujte“.

Pravidelné cvičení Ashtanga jógy pomáhá zůstat zdravý jak psychicky, tak fyzicky. Pomáhá zachovat klid v obtížných situacích, předchází mnoha nemocem. Jóga není gymnastika, kladu důraz na snadné spojení dýchání, ásan a meditace, aby každý mohl začít cvičit a využívat výhody.

V Indii se říká, že materiální bohatství se snižuje, když je dáno druhým. Ale bohatství znalostí se zvyšuje, když je sdílíme s ostatními. Takže se ve svém životě řídím stejným principem. Svým srdcem sdílím s ostatními vše, co mi pomohlo zlepšit můj život a zdraví. Cvičení jógy se mnou snadnými ásanami vám pomůže protáhnout a procítit téměř každou část těla navenek i zevnitř. Můžete se ke mně připojit jednotlivě nebo ve skupinách. Pro děti, dospělé, začátečníky nebo ty, kteří již jógu cvičí, jsou vítáni a mají indický zážitek.

Prashant

DANCE-MEDITATION WORKSHOP s Neta Lehner

Dance your Joy 

Love your Life

When we dance, we automatically disconnect from who we think we are, and re-connect to our inner joyful self, that is always there waiting for us to let it shine.

On this monthly dance-meditation workshop we will learn how to connect to the Divine from our hearts, let go of everything we don’t need anymore and create a new happy self: 

 • We will dance our joy.
 • We will love our lives.  
HEART TO HEART - WOMEN'S HEALING CIRCLE s Neta Lehner

When women gather together with an open heart, immediately a healing force of LOVE, spreads between us.

Once a month we will meet for a heart to heart gathering of women, talk, create, connect, and relax in a deep healing meditation. While meditating, each woman will receive a Bio-Orgonomy energy healing treatment to heal everything that needs healing in her life right now.

 


 

KURZY, KTERÉ V TUTO CHVÍLI NEJSOU OTEVŘENY:

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE s Irenou Šorfovou

Již sedmý kurz v pořadí proběhl 25.1.2020. Nový termín zatím nebyl stanoven. Sledujte sekci Aktuality nebo se zapište na seznam zájemkyň (na mail: stepanka.vagnerova@seznam.cz).

HJT pomáhá přirozenou cestou při problémech způsobených hormonální nerovnováhou (podloženo věd. studií):

 • premenstruační syndrom (PMS), polycystické vaječníky, cysty na vaječnících,
 • neplodnost způsobená hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením pánevní oblasti
 • ztráta menstruace / ovulace, nedostatečná činnost štítné žlázy,
 • nepříjemné symptomy menopauzy (návaly, nespavost aj.),
 • osteoporóza, vypadávání vlasů, lámavé nehty,
 • deprese způsobené hormonální nerovnováhou, nerozhodnost, emocionální nestabilita.

Irena Šorfová patří k nejzkušenějším lektorkám hormonální jógy pro ženy v ČR, získala certifikát od Dinah Rodrigues v roce 2007. Je rovnež certifikovanou lektorkou Hormonální jógové terapie pro muže a pro diabetes, hatha jogy a kundalini jógy a meditací (700hrs). Své jógové lekce doplňuje relaxací s velkým symfonickým gongem. Irena učí v českém a pokud je třeba i anglickém jazyce.

PILATES s prvky Ludmily Mojžíšové s Míšou Tůmovou

Kurz je zaměřen pro ženy toužící otěhotnět, ženy s bolestivou či nepravidelnou menstruací, endometriózou, pro ženy, které mají bolesti zad a páteře. Na kurzu se budou učit prvky z cviků dle metodiky Ludmily Mojžíšové, cviky na protažení kyčlí, harmonizaci pánevního dna a celkové posílení pánevní a bederní oblasti. Důraz bude kladen na pomalé a správné dýchání a na správné provedení daných cviků. Lektorka se zaměřuje na cvičení pro ženy a dívky, které touží otěhotnět, či podstupují umělé oplodnění, cvičení je vhodné proti inkontinenci, či pro zvýšení sexuální slasti.

Kurz není vhodný pro ženy, které jsou v 1. až 3. trimestru těhotenství. Pokud je žena v procesu umělého oplodnění je nutné na to lektorku upozornit před začátkem lekce.

Těším se na Vás, Míša

LOONA DANCE s Katarinou Bukovini

Loona dance je prožitkový taneční koncept, také ho lze nazvat tancem dělohy (lůna), je tancem Luny nebo i Chrámovým tancem. Během tančení je kladen velký důraz koncentrace na svou pánev (náš alchymický kotel, grál), na dělohu (ženské centrum síly, tvořivosti, instinktivní intuice), na své pocity (kontakt se srdcem) a přítomnost (být vědomím v těle, ne v hlavě). Pomáhají nám k tomu taneční hry, jednoduché opakované pohyby - monopohyby, které rozvíjí pravou hemisféru, uvádí nás do relaxace, klidu, svého středu a směřují nás k pozornosti do sebe, svého těla, k vnímání sebe sama a svých vnitřních pocitů, které při tanci prožíváme, také nás spojuje se svým vnitřním vedením - intuicí. Je to meditace tancem.

Tímto tanečním konceptem pracujeme zároveň na 4 rovinách. Posilujeme a zvědomujeme fyzickou rovinu (svaly, tělo), energetickou rovinu (životní síla), uvolňujeme či harmonizujeme rovinu emoční / duševní a čistíme, uvolňujeme mentální (mysl).