Anna NOSKOVÁ

zpívání pro tělo i duši a pohádkové cvičení s dětmi

Stranky: www.eurydike.cz

Absolvovala kurzy zpěvu u Baldo Mikuliče, studium terapie zpěvem u Thomase Adama a zpěv u Christy Waltjen, didaktiku hry na kantelu ("dětskou harfu")  u soukromých učitelů (Lenka Redlichová, Iva Olšová, Andrea Stuckert). Při práci s dětmi i dospělými používá hlas, lyru a  terapeutické hudební nástroje. Studovala v Praze waldorfskou pedagogiku. Vede hudební kroužky s dětmi včetně výuky intonace a skupinu zpěvu a hlasové improvizace dospělých.

>> zpět na LEKTORKY