Lenka BOŤCHOVÁ

skupinové lekce Feldenkraisovy metody ATM Awareness Through Movement® Pohybem k sebeuvědomění

Mgr. Lenka Boťchová fyzioterapeutka s dlouholetou praxí v oboru, po dokončení čtyřletého Feldenkrais training Prague 1 v dubnu 2022, pracuje s klienty všech věkových kategorií Feldenkraisovou metodou včetně miminek.

Nabízí individuální formu terapie tzv. Funkční integraci (FI) a vede dětské a i dospělé skupinky (ATM) Awareness Through Movement® Pohybem k sebeuvědomění.

FM využívá organického učení, které přesahuje rámec akademického učení, je komplexní a může pokračovat celý život. Toto přirozené učení umožňuje „žákovi“ lepší poznání sama sebe díky pohybu a vnímání. Skrze bezpečné prostředí a prožitky je možné nastolit změny na úrovni nervového systému a změnit tak své zažité stereotypy a změnit svobodně vzorce na fyzické i psychické úrovni.

Hravost a zvědavost, jakou znají v učení jen malé děti, umožňuje žákovi najít motivaci „zevnitř“ skrze pozitivní emoci a příjemný pocit. Není v procesu učení nijak opravován, hodnocen a posuzován „zvenku“ učitelem, může svobodně pracovat v individuálním rytmu a svojí rychlostí.

Lenka se věnuje hybným, poruchám dětí v kojeneckém, předškolním i školním věku, pacientům s vertebrogeními a kloubními obtížemi, hypermobilitou, skoliózou, poúrazovým stavům a přetížení nejen u sportovců.

V poslední době pracuje pravidelně s neurologickými pacienty např. s roztroušenou sklerózou, po poškození míchy, s pacienty s dětskou mozkovou obrnou (dětskými i dospělými), autisty a občas též s pacienty po cévní mozkové příhodě, kraniotraumatu, s gastrointestinálními a urogynekologickými obtížemi, problematikou žvýkacích svalů a temporomandibulárního kloubu a samozřejmě těhotnými ženami.

Lenka toto učení od začátku zkoumá především na sobě. Naučila se např., že je důležité při pohybu vnímat nejen bolest, ale i pocity diskomfortu, napětí, zádrže dechu a moci je aktivně měnit na pocity tělu příjemnější.

Své znalosti bude dále prohlubovat, nejblíže Advenced Training Vienna 2023-25 s Yeudit Silver, a čeká na online kurs Fixing to connecting s Anat Baniel, pracující metodou Neuromovement® s dětmi s DMO a jinými speciálními potřebami.

Samozřejmě využívá dlouholeté zkušenosti a znalosti práce s psychosomatickým přístupem k léčbě pacientů všech věkových kategorií, dále zákonitostí vývojové kineziologie v dynamické neuromuskulární stabilizaci (DNS) dle prof. Koláře, Vojtově reflexní lokomoci, funkčního přístupu dle prof. Lewita a Bc. Clary Marie Heleny Lewitové, principu L.Mojžíšové, přístupu manželů Bobathových či senzomotorické stimulace.

S pacienty pracuje vždy individuálně psychosomatickým přístupem v kontextu jejich stonání vedle somatických příznaků, zohledňuje zázemí rodiny, práci, bydlení apod. Snaží se klientům ukázat možnou cestu a klíč k jejich obtížím. Motivuje je ke spolupráci, zodpovědnosti za terapeutický výsledek a učí je mít větší kontrolu nad svým nervovým systémem, což může pomoci nejen při přepracování, nespavosti, bolestech hlavy, nebo i se seberozvojem...

Díky Feldenkraisově metodě může nabídnout respektující a vlídný přístup k miminkům již od 6ti týdnů, malým dětem, které ještě nespolupracují i dětem s nějakou speciální potřebou.

Lenka jezdí na týdenní hipoterapeutické pobyty s hendikepovanými dětmi.

Do budoucna plánuje uspořádat workshop pro odborníky, aby se více lékařů, fyzioterapeutů, ale i pedagogů a trenérů dozvědělo o možnostech využití FM.

 

Vzdělání: 2. Lékařská fakulta UK. Po třech letech studia Všeobecného lékařství přestup na obor Fyzioterapie nejdříve bakalářský, poté následný magisterský obor.

Certifikované kurzy:     

  • Metoda dle L. Mojžíšové
  • Metoda Dynamické neuromuskulární stabilizace DNS dle prof. Koláře
  • Vojtova metoda
  • Feldenkrais® Training Prague 1, akreditovaný výcvik poprvé v České republice
  • Kursy Funkčního přístupu dle C. H. Lewitové Hermachové

>> zpět na LEKTORKY