PSYCHOTERAPIE

Mgr. Kateřina MAŠATOVÁ

Ceny:

  • individuální terapie pro dospělé: 60 minut / 800 Kč
  • párová a rodinná terapie: 90 minut / 1500 Kč

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze. Mám psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii v IRT Praha. Jsem členkou SOFT (Společnost pro rodinnou terapii) a České asociace pro psychoterapii.  Od r. 2014 pracuji v Centru psychologicko-sociálního poradenství jako psycholožka a rodinná a manželská poradkyně.

Nabízím psychologické poradenství a systemickou terapii jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi. Pracuji nejčastěji formou terapeutického rozhovoru, s využitím konstelačních technik B. Hellingera nebo prací s pískovištěm. Zaměřuji se na podporu klienta, porozumění jeho roli v obtížné životní situaci, hledání nových možností a zdrojů při zvládání těžkostí. Doprovázím klienta na cestě ke změně a k sebepoznání. Záměr a cíl terapie je vždy závislý na potřebách klienta.