Terapie EFT

Veronika ALTEROVÁ

EFT (Emotional Freedom Techniques)

Terapie EFT pracuje s energetickým systémem člověka, zaměřuje na určité body „meridiány“, které jsou v tradiční čínské medicíně spojeny s tokem energie. Tato stimulace formou jemných poklepů má za cíl uvolnit emocionální blokády a obnovit energetickou rovnováhu. Během terapie se klient zaměřuje na konkrétní problém nebo emocionální blok a postupně se od nich distancuje pomocí kombinace slovního vyjádření a fyzické stimulace bodů. Tím dochází k uvolnění emocionálního napětí. Vychází z psychosomatiky a zaměřuje se jak na prožitek tělesný, tak pocitový. Pracuje jak s psychickými, tak fyzickými potížemi. Je efektivní při práci s negativními emocemi, traumaty a stresem. 

 

O techniky energetického léčení jsem se začala zajímat až v pozdějším věku, ale o to více mne pohltily. Mojí motivací v té době bylo zlepšení zdravotního stavu a práci na sobě jsem pojala velmi intenzivně.

Začala jsem se zajímat o psychosomatiku a o to, čím mohou být jednotlivé nemoci způsobeny. Po hlubším zkoumání jsem zjistila, že většinu nemocí mohou způsobovat zablokované emoce. Emoce, které z nějakého důvodu nemohly být vyjádřeny, v kterémkoliv období života se uložily na některém místě v těle a začaly působit neplechu. Z nezpracovaných emocí mohly vzniknout různá traumata a psychické potíže, které se potom mohly projevit i na fyzické úrovni v podobě nemoci. Součástí každé emoce je určitá energie.

Zaměřila jsem se na energetická cvičení, která dokáží to, že se tělo začne od těchto zatížení čistit. Někdy jsou však minulé prožitky tak silné, že cvičení nestačí, nebo dochází ke zlepšení stavu příliš pomalu. V rámci práce s energií člověka se často používají techniky svalového testu a kývání těla. Během tohoto testu se každý jedinec napojí na své podvědomí, které podává informace o tom, co jsme zažili a co již není v našem vědomí. Tyto techniky dokáží dobře označit emoci, která je zablokovaná a dokonce i to, kdy vznikla, což vede většinou i ke vzpomínce, co jí způsobilo. V tomto případě se pracuje s energetickým systémem člověka a jeho magnetickým polem. Tyto techniky jsou vědecky ověřeny a zajímavé na nich je jednoduchost a rychlost, jakou dokáže tělo emoci uvolnit. Tělo si při použití této techniky samo řekne, kterou emoci může uvolnit. Podvědomí nikdy neuvolní emoci, kterou by tělo nezvládlo. Dochází k časté kontrole pomocí testu těla, zda je vhodné určitou emoci uvolnit.

Schopnost spolupracovat se svým tělem znamená umět ho "číst", takže se s ním propojit a na tom je někdy potřeba pracovat pomocí různých relaxací a uvolňujících technik. Důležitou součástí jsou také různá dechová cvičení. Tělo je naštěstí natolik moudré, že při každodenním cvičení si velice rychle změny osvojí. Změna smýšlení o sobě samé a být k sobě "laskaví" je nedílnou součástí každého osobního rozvoje.

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu sociálně právní. V oblasti duševního zdraví jsem měla potřebu se dále vzdělávat a tak jsem absolvovala 2letý terapeutický výcvik vývojového traumatu, abych pochopila, co takové trauma je, jak vzniká a jak s ním pracovat. Během výcviku, který jsem absolvovala zazněla věta: "emoce jsou vždy pravdivé", což byl můj "aha" moment, který mě vedl k tomu, naciťovat se na prožívání druhých.

Později jsem absolvovala výcvik terapeutického rodičovství, který pomáhá rodičům a pečujícím osobám k tomu, jak pracovat s traumatizovanými dětmi, to je i s dětmi s náročným chováním a podpořit tak jejich vzájemný vztah.

Vzhledem k mé potřebě vnímat energetické tělo jsem ještě doplnila vzdělání o výcvik energetické psychologie EFT, což je určitá forma psychologické akupresury, využívající znalosti čínské medicíny - "meridiánů" a energetického systému člověka.